Aanmelden en dan..

U heeft gelezen of gehoord over het aanbod van stichting T.R.A.I en verwacht dat wij iets voor u kunnen betekenen. U wilt zich aanmelden voor bijvoorbeeld ondersteuning, dagbesteding, of een informatief gesprek met een ervaringsdeskundige. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met stichting-T.R.A.I..

Wij hebben geen wachtlijsten bij stichting T.R.A.I. voor individuele begeleiding of ondersteuning.

Indien nodig wordt u ondersteund bij de aanvraag van een indicatie bij CIZ of WMO. (informeer bij u zorgkantoor of gemeente voor de actuele mogelijkheden).

U wordt gekoppeld aan een vaste contactpersoon binnen stichting T.R.A.I. Binnen enkele weken wordt een begeleidingsplan met u opgesteld. Hierin worden doelen benoemt en afgesproken op welke wijze en met inzet van welke personen u deze doelen wil behalen. Met aandacht voor samenwerking en afstemming met hulpverleners van u bij andere instellingen. Eventueel ook met familie en andere betrokkenen.

Na akkoord zal deze door u, en uw begeleider bij stichting T.R.A.I worden ondertekent. Dit plan vormt de basis en is het vertrekpunt van u begeleiding en ondersteuning. Wat wij van u verwachten is een actieve inzet bij het nastreven van de benoemde doelen. U kunt ook altijd rekenen op de inzet van de medewerkers van Stichting T.R.A.I.

Stichting T.R.A.I hecht grote waarde aan het nastreven van een gezonde leefstijl, aandacht voor regelmatig bewegen, gezonde voeding, regelmaat en structuur. Zo mogelijk worden in het begeleidingsplan hiervoor doelen opgenomen.

Aan het behouden of het terug krijgen van de eigen regie over uw leven wordt door stichting T.R.A.I veel waarde gehecht. Daarom zal regelmatig samen met u het begeleidingsplan worden geƫvalueerd en zo nodig worden aangepast.