U heeft gelezen of gehoord over het aanbod van stichting T.R.A.I en verwacht dat wij iets voor u kunnen betekenen. U wilt zich aanmelden voor bijvoorbeeld individuele begeleiding en/of dagbesteding. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met stichting T.R.A.I..

Wij hebben geen wachtlijsten bij stichting T.R.A.I. voor individuele begeleiding en/of dagbesteding.

Om gebruik te kunnen maken van zorg heeft u een indicatie nodig. Heeft u geen indicatie dan kan deze aangevraagd worden bij:

  • Gemeente voor zorg vanuit de WMO.
  • CIZ voor zorg vanuit de WLZ.
  • justitie voor forensische zorg.

Heeft u een indicatie dan kunnen we gaan starten met de individuele begeleiding en/of dagbesteding. U wordt gekoppeld aan een begeleider en binnen enkele weken wordt een begeleidingsplan met u opgesteld. Hierin worden doelen benoemt en afgesproken op welke wijze en met inzet van welke personen u deze doelen wil behalen. Met aandacht voor samenwerking en afstemming met hulpverleners van u bij andere instellingen. Eventueel ook met familie en andere betrokkenen.

Na akkoord zal deze door u, en uw begeleider bij stichting T.R.A.I worden ondertekent. Dit plan vormt de basis en is het vertrekpunt van u begeleiding en ondersteuning. Wat wij van u verwachten is een actieve inzet bij het nastreven van de benoemde doelen. U kunt ook altijd rekenen op de inzet van de medewerkers van Stichting T.R.A.I.

Stichting T.R.A.I hecht grote waarde aan het nastreven van een gezonde leefstijl, aandacht voor regelmatig bewegen, gezonde voeding, regelmaat en structuur. Zo mogelijk worden in het begeleidingsplan hiervoor doelen opgenomen.

Aan het behouden of het terug krijgen van de eigen regie over uw leven wordt door stichting T.R.A.I veel waarde gehecht. Daarom zal regelmatig samen met u het begeleidingsplan worden geƫvalueerd en zo nodig worden aangepast.