Wat is stichting T.R.A.I

Stichting T.R.A.I. is een jonge organisatie met een vernieuwde aanpak. Stichting T.R.A.I wil er zijn voor kwetsbare groepen en levert vraag-gestuurde hulp, begeleidt mensen in hun reïntegratieproces, en wil de maatschappij laten zien dat niemand langs de zijlijn hoeft te staan!

Onze visie

Elke cliënt is uniek en verdient de hulp en ondersteuning die hij/zij nodig heeft, zonder daarbij tussen de wal en het schip te geraken door de beperkingen vanuit het reguliere aanbod. Begeleiding en ondersteuning is gebaseerd op een vertrouwensrelatie met de cliënt en is gericht op het herkrijgen van de eigen regie.

Onze missie

Wij zorgen voor duurzame maatschappelijke participatie door laagdrempelige hulp- en werktrajecten met een soepele overgang van dagbesteding naar sociale activering, scholing en/of re-integratie. Als ervaringsdeskundigen staan wij garant voor een individuele en maatgerichte aanpak waarbij we een aanvulling willen zijn op en een versterking van het reguliere zorgaanbod.

De ervaringsdeskundigen van T.R.A.I

De unieke aanpak van stichting T.R.A.I. bestaat uit de inzet van ervaringsdeskundigen, die zijn opgeleid om laagdrempelige en snel toegankelijk hulp te bieden. Versterkt en verrijkt door hun eigen ervaringen kunnen onze medewerkers zo dicht mogelijk bij de cliënt staan.

Onze locaties

Stichting T.R.A.I beschikt aan de Haaksbergerstraat 526 over een inloop locatie waar u vrijblijvend langs kunt komen voor advies en informatie.

U bepaalt welke hulp

Bij stichting T.R.A.I. bepaalt u welke hulp en welke vorm het beste bij u past !

Denkt u dat u zelf of iemand die u kent in uw omgeving – of uw cliënt – baat heeft bij de hulp van Stichting T.R.A.I, neem gerust contact op.