2.2 Beleidsverklaring
Beleidsverklaring
Stichting T.R.A.I. is een jonge organisatie met een vernieuwde aanpak. Stichting T.R.A.I wil er zijn voor kwetsbare groepen en levert vraag-gestuurde hulp, begeleidt mensen in hun reïntegratieproces, en wil de maatschappij laten zien dat niemand langs de zijlijn hoeft te staan!

Bij stichting TRAI bepaalt u welke hulp en welke vorm het beste bij u past !

Denkt u dat u zelf of iemand die u kent in uw omgeving – of uw cliënt – baat heeft bij de hulp van Stichting TRAI, neem gerust contact op.

Het beleid van Stichting TRAI is om zich te onderscheiden door cliëntgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

1. Het continu verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
2. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt
op het vinden van non-conformiteiten;
3. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
4. Het jaarlijks opstellen van een directiebeoordeling om zo de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen;
5. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering;
6. Stichting TRAI zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Om dit alles te bewerkstellingen stelt de directie van Stichting TRAI de nodige middelen ter beschikking. Dit kan bestaan uit tijd van verantwoordelijke medewerkers maar ook de inhuur van externe deskundigheid.