Klachtenregeling Stichting TRAI

Bij stichting TRAI staat uw tevredenheid centraal. We zetten ons volledig in om u de best mogelijke zorg te bieden, met geduld, respect en deskundigheid. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de zorg die u heeft ontvangen. In dat geval vinden we het belangrijk dat u uw stem laat horen.

De klachtenregeling
Om uw klacht op een zorgvuldige en transparante manier te behandelen, heeft stichting TRAI een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling zorgt ervoor dat:
• U precies weet waar u terecht kunt met uw klacht.
• Uw klacht met aandacht en zorgvuldigheid wordt behandeld.
• We samenwerken om tot een passende oplossing te komen.
• We onze zorgverlening voortdurend kunnen verbeteren dankzij uw feedback.

De klachtenprocedure
We hebben de klachtenprocedure zo laagdrempelig mogelijk gemaakt, zodat u uw zorgen eenvoudig kenbaar kunt maken:
1. Klacht indienen bij de zorgverlener:
Praat direct met de zorgverlener die betrokken is bij de zorg waarover u ontevreden bent.
Samen met u wordt er naar een passende oplossing gezocht. Bent u na dit gesprek nog niet
tevreden, kunt u uw klacht indienen via de volgende stappen.

2.Klacht indienen bij de leidinggevende:
Stuur uw klacht schriftelijk of per e-mail naar de directie. Deze kunt u vinden via het
contactformulier op onze website. (www.stichting-trai.nl) Heeft u hulp nodig bij het indienen
van een klacht dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke cliënten vertrouwenspersoon.

In uw klacht moeten de volgende gegevens staan:
o Datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
o Uw naam, adres en telefoonnummer;
o De naam van de medewerker; (indien van toepassing)
o Een duidelijke omschrijving van uw klacht.
De leidinggevende bekijkt uw klacht en bespreekt deze eventueel met de betreffende
zorgverlener. Wij streven erna de klacht zo snel mogelijk te behandelen, dit doen wij binnen
maximaal acht weken. Bent u niet tevreden met de afhandeling dan kunt u uw klacht indienen bij
de onafhankelijke klachtencommissie.

3.Klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Volg de stappen op de website van de
onafhankelijke klachtencommissie www.erisietsmisgegaan.nl

We hopen van harte dat u tevreden bent met onze zorg. Mocht u toch een klacht hebben, aarzel dan niet om uw stem te laten horen via de hierboven beschreven procedure. We nemen uw feedback serieus en gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing.